• Find Spare Parts

  Over 10,000 line items for Willys MB, M38, M151, Dodge and M-Series Trucks
 • M-Series Parts

  Find new, used and rebuilt parts for M-Series Trucks and Tracked Vehicles
Tel: (+31) 24 663 81 00
 • Find Spare Parts

  Over 10,000 line items for Willys MB, M38, M151, Dodge and M-Series Trucks
 • M-Series Parts

  Find new, used and rebuilt parts for M-Series Trucks and Tracked Vehicles

NOTICE TO CUSTOMERS: EXPORT-LICENSE REQUIRERD FOR ALL MILITARY VEHICLES AND PARTS FROM MODELS AFTER 1946.

(Nederlands)

EXPORT-VERGUNNING VERPLICHT voor alle militaire voertuigen en onderdelen vanaf 1946. Volgens Nederlandse en Europese regelgeving mogen wij deze onderdelen niet meer verkopen buiten de BENELUX zonder een uitvoervergunning van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat u eerst een Internationaal Import Certificaat (IIC) of eindgebruikscertificaat van uw overheid moet verkrijgen. Met uw originele IIC of eindgebruikscertificaat vragen wij bij de Nederlandse overheid een doorlopende uitvoervergunning aan voor de duur van 12 maanden. Vermeld daarom aub in uw certificaat het geschatte 12-maands bedrag van uw bestellingen.

(English)

EXPORT-LICENSE REQUIRERD for all military vehicles and parts from 1946. According Dutch and European regulations we can no longer sell these parts outside the Benelux without an export-license from the Dutch government. This means that you first must obtain an International Import Certificate (IIC) or end-use-certificate from your government. With your original IIC or end-use certificate, REOMIE will apply to the Dutch government for a continuous export license for a 12 month period. Therefore, please indicate in your certificate the estimated 12-month amount of your orders.

(Deutsch)

EXPORT-LIZENZ VERPFLICHTET für alle Militärfahrzeuge und Teile ab 1946. Gemäß Niederländische und europäische Vorschriften können wir diese Teile nicht mehr außerhalb der Benelux verkaufen ohne Ausfuhrlizenz. Dies bedeutet, dass Sie zuerst ein International Import Certificate (IIC) oder Endverbrauchszertifikat von Ihrer Regierung erhalten müssen. Mit Ihrem Original IIC-Zertifikat oder Endverbrauchszertifikat beantragt REOMIE eine umfassende Exportlizenz für eine Dauer von 12 Monaten. Bitte erwähnen Sie deshalb in Ihrem Zertifikat der geschätzten 12-Monats-Betrag Ihrer Aufträge

Truck Parts
Jeep Parts
question_answer